Česká Televize, TV News

Očkování cizinců s komerčním pojištěním otevřeno – v reportáži promluvila i naše konzultantka, Lucia Konopkova.

X
Q&As, contact details, opening hours and more:
Got it